Tel / Fax 0240-532158 euro.fish@yahoo.com

Proiecte

Proiectul “Conservarea patrimoniului natural în Amenajarea piscicolă Babadag din cadrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării” s-a desfășurat în perioada 2010-2015. A avut o valoare totală de 2.080.000 lei, contribuind la conservarea și protejarea biodiversității prin realizarea unui management corespunzător al rețelei Natura 2000 și al speciilor și habitatelor de interes comunitar.

Prin acordarea sprijinului financiar în vederea conformării cu restricțiile specifice zonelor Natura 2000 a fost stimulată practicarea unei acvaculturi durabile din punct de vedere al protecției mediului, respectiv reducerea impactului asupra mediului.

Un proiect cu același obiect a fost derulat și în perioada 2011-2016.

Conservarea Biodiversitatii

Proiectul „Trecerea la acvacultura ecologică în Amenajarea Piscicolă Babadag, Județul Tulcea” a fost implementat în 2011-2016. A avut o valoare de 6240000 lei. Obiectivul  specific a fost trecerea la acvacultura ecologică folosindu-se o tehnologie de creștere a peștelui care să valorifice baza trofică naturală din Amenajarea Piscicolă Babadag și care să fie compatibilă cu protecția și îmbunătățirea condițiilor de mediu, a peisajului și a resurselor naturale specifice Complexului lagunar Razim-Sinoe, din care face parte.

Proiectul Modernizarea Amenajării Piscicole Babadag, sat Enisala, comuna Sarichioi” a fost derulat în perioada 2014-2015.  Valoarea investiției a fost de 22069332,29 lei. Obiectivul specific a fost modernizarea activității de acvacultură desfășurată în Amenajarea Piscicolă Babadag cu respectarea condițiilor impuse de Regulamentul CE nr.710/2009 prin efectuarea de lucrări de decolmatare, consolidare a digurilor, realizarea de construcții hidrotehnice, modernizarea echipamentelor de pescuit, a ambarcațiunilor, utilajelor și echipamentelor de transport. De asemenea, modernizarea centrului de exploatare, inclusiv realizarea de rețele de utilități noi: apă, canalizare, energie electrică.